Bases de dades i recursos

Base de dades que inclou Science Citation Index Expanded SCIE, Book Citation Index i la col·lecció Emerging Sources Citation Index ESCI

El JCR de Clarivate és l’index bibliomètric de referència en salut. Considerat el principal instrument d’avaluació de les publicacions, proporciona informació sobre el factor d’impacte

Base de dades de Elsevier amb més de 18.000 revistes i cobertura des de 1996

Base de dades de la National Library of Medicine, que incorpora la literatura indexada a Medline i la disponible en accés obert a PubMed Central

Repositori de la National Library of Medicine, de literatura biomèdica i de ciències de la vida a text complet 

Índex bibliomètric elaborat amb les revistes incloses a la base de dades Scopus

Conté referències bibliogràfiques d’articles de més de 3500 revistes internacionals en salut. Pots accedir mitjançant el nostre catàleg clickant açi

Referències bibliogràfiques d’articles de revistes, monografies, tesis, normes de pràctica professional, etc. sobre infermeria. Pots accedir mitjançant el nostre catàleg clickant aci

Referències bibliogràfiques d’articles de revista, monografies, tesis… en el camp de la medicina

Identificador persistent i interoperable per a objectes digitals

ResearchGate és una plataforma que permet l’allotjament i intercanvi, públic i privat, d’articles científics

Crea la teua bibliografia i comparteix-la a aquesta eina que també ofereix les utilitats d’una xarxa social

Estil de citació per a publicacions de salut desenvolupat per la National Library of Medicine (NLM). Pots accedir mitjançant el nostre catàleg clicant aci


Repositoris

Zenodo és un dipòsit de dades d’investigació creat per OpenAIRE i el CERN per proporcionar un lloc per als investigadors a dipositar conjunts de dades.

Figshare  és un dipòsit digital en línia on els investigadors poden preservar i compartir els resultats de la seva recerca, incloent figures, conjunts de dades, imatges i vídeos.

RepositoryR3Data (re3data.org) és una eina de Ciència Oberta que ofereix als investigadors, organitzacions de finançament, biblioteques i editors una visió general dels repositoris internacionals existents per a les dades de recerca.

Roderic (Repositori d’Objectes Digitals per a l’Ensenyament la Recerca i la Cultura) és el repositori institucional de la Universitat de València  i respon al compromís de la Universitat amb el moviment d’accés obert al coneixement adquirit amb la seua adhesió a la Declaració de Berlín (30 Setembre de 2008).

Dryad és un repositori disciplinari internacional de dades subjacents a publicacions científiques i mèdiques. Dryad és un repositori curat d’ús general que fa que les dades siguin recognoscibles, lliurement reutilitzables i que es puguin citar.

Base de dades en línia que ofereix accés gratuït a una gran i creixent col·lecció de literatura de recerca biomèdica.

Repositori institucional d’accés obert del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, qué conté la literatura científica produïda pels professionals, personal investigador i docents que presten serveis en les entitats i centres que conformen el sistema sanitari públic de Catalunya.

El Repositorio Institucional de Salud de Andalucía reuneix tota la producció intel·lectual i científica generada pels professionals del Sistema Sanitari Públic d’Andalusia, com a resultat de la seva activitat assistencial, investigadora i de gestió.Editorials de Salut

Elsevier és l’editorial més important de llibres de medicina i literatura científica del món. Forma part del grup RELX Group i va ser fundada en 1880.

Plos One és una revista científica   d’accés obert publicada per Public Library of Science que cobreix la recerca bàsica en qualsevol matèria relacionada amb la ciència i la medicina.

Medica Panamericana és  una editorial especialitzada en medicina i ciències de la salut.

BioMed Central és una editorial científica britànica especialitzada en publicacions d’accés obert, tots els articles són sotmesos a revisió per parells, l’autor manté els drets d’autor.

MDPI editor de revistes científiques d’accés obert. La UV diposa d’un descompte del 10% per als autors de la UV per als càrrecs de processament d’articles (APC). La UV participa al programa institucional d’aquesta editorial.

Plataforma de revistes de la British Medical Journal dirigida a la comunitat mèdica per a la seva pràctica clínica, conté un gran volum de productes de medicina basada en l’evidència per a les millors decisions preses. La UV ofereix la possibilitat de publicar de forma gratuita al BMJ Case ReportsServeis de traducció i correcció

AJE American Journal Editors , és una eina que proporciona ajuda per a la edició d’articles científics en anglès, traduccions acadèmiques i altres serveis de preparació de manuscrits.Altres recursos

JANE: Journal / Author Name Estimator , és una eina de lliure accés, per cercar revistes de salut per especialitat i/o autor. A més d’ubicar revistes, també pot trobar articles rellevants per citar en el vostre article i fins i tot ajudar a trobar revisors de manuscrits.

Think Check Submit és una eina que ajuda als investigadors a identificar revistes de confiança per a la seva recerca. A través d’una sèrie d’eines i recursos pràctics, pretén educar investigadors, promoure la integritat i confiar en investigacions i publicacions creïbles.

Registro de revisiones sistemáticas en Salud mantenido por el National Institute for Health Research

Equator eina que proporciona guies per a estandaritzar la publicació científica en salut i promou informes transparents i precisos d’estudis de recerca sanitària per millorar el valor i la fiabilitat de la literatura d’investigació mèdica.

.

Good Reports és una eina checklist que ajudar a garantir la qualitat dels diferents tipus de publicació en salut